banner

Wyszukiwarka

DOMY:
INNE:

Wybierz swój projekt

Nasi partnerzy

Usługi projektowe

 

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę projektową i pomoc w realizacji, a mianowicie:

 

• doradztwo przy zakupie działki,

• analizy i prace przedprojektowe,

• przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

• pozyskiwanie map do celów inwestycyjnych i projektowych,

• wykonywanie badań geotechnicznych gruntu,

• opinie , ekspertyzy i inwentaryzacje pełno-branżowe istniejących budynków,

• koncepcje architektoniczno-urbanistyczne założeń jak i obiektów architektonicznych,

• wykonywanie projektów pełnobranżowych i technologicznych: budowlanych i wykonawczych do pozwoleń na budowę i prowadzenia procesu inwestycyjnego,

• prowadzenie wszystkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę,

• opracowywanie kosztorysów i przedmiarów robót - pełnobranżowych,

• projekty wnętrz koncepcyjne i wykonawcze,

• nadzór autorski na budowie ( sprawdzenie zgodności prac z projektem i bieżąca pomoc  w budowie ).